Kvalitāte

Mūsu darbību vada princips apmierināt klienta prasības un vajadzības profesionāli, pareizi un elastīgi, nodrošinot integrētus apkārtējās vides objektu celtniecības  pakalpojumus. Visas šīs darbības notiek videi draudzīgā veidā.
Veicam nepārtrauktu būvniecības procesa kontroli, lai novērstu neatbilstību veidošanos.
Nepieciešamie būvmateriāli un iekārtas pakalpojuma izpildei tiek piegādātas pietiekamā daudzumā un tiek kontrolēta to atbilstība  noteiktām kvalitātes prasībām.
Mūsu darbības ir balstītas uz firmas darbinieku rūpīgumu un gatavību sadarbībai, tādējādi nodrošinot stabilu un vidi taupošu kompānijas attīstību.
Mūsu kvalitātes sistēmas vērtības:
○ Plaša pieredze un tehnoloģiskā kompetence, kas ved uz panākumiem.
○ Nepārtraukta attīstība un uzlabojumi.
○ Elastīgums
○ Orientēšanās uz klientiem un rezultātiem.
○ Mūsu darbinieku pieņemšana darbā, apmācība, apgāde un attīstība.
○ Sistēmas nepārtraukta pilnveidošana.